Vrhovi u Kopaoničko-Ibarskom kraju

Planinski vrhovi u Kopaoničko-Ibarskom kraju  
   
               
  Vrh planina ili predeo NV SGŠ IGD sekcija napomene
1 Golo brdo (Brus) 977 43⁰20,447‘ 21⁰01,233‘ 581 1 Kuršumlija Kop. Ibar
2 Kula (Kuršumlijska banja) 1013 43⁰03,398‘ 21⁰09,394‘ 581 3 Kuršumlija Ko g.S-K
3 Rudine, Željevac (Lukovska banja) 1316 43⁰10,793‘ 21⁰00,983‘ 581 3 Kuršumlija Kop. Ibar
4 Žaličko brdo (Kuršumlija, Merćez) 1082 43⁰14,235‘ 21⁰02,059‘ 581 3 Kuršumlija Kop. Ibar
5 Svinja glava (Kuršumlija, Merćez) 1040 43⁰12,873‘ 21⁰02,018‘ 581 3 Kuršumlija Kop. Ibar
6   Baba 953 43⁰33,647‘ 20⁰43,000‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
7 Gvozdačka čuka Baba 931 43⁰33,883‘ 20⁰43,385‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
8 Ploča Baba 865 43⁰34,337‘ 20⁰43,505‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
9   Baba 818 43⁰34,957‘ 20⁰42,707‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
10 Ljukten Goč 1216 43⁰32,691‘ 20⁰52,077‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
11 Krnja jela Goč 1127 43⁰34,885‘ 20⁰47,907‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
12 Krst Goč 1123 43⁰33,432‘ 20⁰50,872‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
13 Vodičko brdo Goč 1121 43⁰33,505‘ 20⁰51,792‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
14 Viljac Goč 1077 43⁰31,146‘ 20⁰55,801‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
15 Grac Goč 1046 43⁰30,651‘ 20⁰55,294‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
16 Pogled Goč 1027 43⁰32,821‘ 20⁰52,626‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
17 Vrhovi Goč 994 43⁰31,203‘ 20⁰52,300‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
18 Mali vrh Goč 991 43⁰31,720‘ 20⁰56,493‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
19 Trnovača Goč 982 43⁰32,180‘ 20⁰53,489‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
20 Drenovača Goč 931 43⁰32,795‘ 20⁰55,697‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
21 Veliki jelenac Goč 923 43⁰34,628‘ 20⁰45,958‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
22 Čepelj Goč 922 43⁰30,487‘ 20⁰57,136‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
23 Dečji grob Goč 862 43⁰36,507‘ 20⁰46,148‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
24 Palež Goč 853 43⁰35,831‘ 20⁰46,658‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
25 Crni vrh Goč 828 43⁰38,361‘ 20⁰45,052‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
26 Veliki Jelenac Goč 823 43⁰34,875‘ 20⁰44,641‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
27 Klupe Goč 798 43⁰36,943‘ 20⁰45,815‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
28 Vis Goč 786 43⁰36,976‘ 20⁰44,702‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
29 Čiker Goč 758 43⁰30,710‘ 21⁰02,059‘ 531 3 Kruševac Kop. Ibar
30 Pogled Goč 735 43⁰31,555‘ 21⁰01,492‘ 531 3 Kruševac Kop. Ibar
31 Drenjak Goč 716 43⁰33,472‘ 20⁰56,688‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
32 Krečane Goč 658 43⁰37,036‘ 20⁰47,794‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
33 Mijatovska livada Goč 656 43⁰37,789‘ 20⁰43,933‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
34 Čukara Goč 644 43⁰38,780‘ 20⁰43,663‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
35 Pečeni grob Goč 623 43⁰32,007‘ 21⁰02,551‘ 531 3 Kruševac Kop. Ibar
36 Gradac Goč 593 43⁰31,424‘ 21⁰03,022‘ 531 3 Kruševac Kop. Ibar
37 Ilijina glava Goč 502 43⁰30,981‘ 21⁰05,818‘ 531 3 Kruševac Kop. Ibar
38 Pančićev vrh Kopaonik 2016 43⁰16,144‘ 20⁰49,731‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
39 Vučak Kopaonik 1936 43⁰17,846‘ 20⁰50,065‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
40 Velika Gobelja Kopaonik 1934 43⁰19,069‘ 20⁰49,718‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
41 Karaman Kopaonik 1904 43⁰17,175‘ 20⁰50,006‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
42 Mala Gobelja Kopaonik 1845 43⁰19,705‘ 20⁰49,236‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
43 Kukavica Kopaonik 1726 43⁰19,758‘ 20⁰44,924‘ 580 1 novi pazar Kop. Ibar
44 Vučak Kopaonik 1714 43⁰20,934‘ 20⁰47,421‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
45 Pilatovica Kopaonik 1703 43⁰07,842‘ 20⁰58,395‘ 580 4 novi pazar Kop. Ibar
46 Šiljak Kopaonik 1630 43⁰07,388‘ 20⁰55,741‘ 580 4 novi pazar Kop. Ibar
47 Velika Šiljača Kopaonik 1625 43⁰19,931‘ 20⁰52,045‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
48 Šiljak Kopaonik 1622 43⁰15,598‘ 20⁰47,415‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
49 Velika stena Kopaonik 1599 43⁰20,683‘ 20⁰51,468‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
50 Čardak Kopaonik 1561 43⁰08,761‘ 20⁰55,738‘ 580 4 novi pazar Ko g.S-K
51 Tumba Kopaonik 1488 43⁰07,874‘ 21⁰01,260‘ 581 3 Kuršumlija Ko g.S-K
52 Palež Kopaonik 1478 43⁰20,946‘ 20⁰54,604‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
53 Oštra čuka Kopaonik 1469 43⁰17,974‘ 20⁰52,304‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
54 Kučavica Kopaonik 1466 43⁰08,265‘ 21⁰00,587‘ 581 3 Kuršumlija Ko g.S-K
55 Ciganski grob Kopaonik 1464 43⁰08,897‘ 20⁰54,838‘ 580 4 novi pazar Ko g.S-K
56 Treska Kopaonik 1439 43⁰11,773‘ 20⁰59,138‘ 580 4 novi pazar Kop. Ibar
57 Obradovića čuka Kopaonik 1431 43⁰21,685‘ 20⁰55,150‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
58 Crni vrh Kopaonik 1427 43⁰23,199‘ 20⁰50,179‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
59 Kula Kopaonik 1406 43⁰09,281‘ 20⁰53,909‘ 580 4 novi pazar Ko g.S-K
60 Brusna Kopaonik 1401 43⁰22,599‘ 20⁰52,271‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
61 Maksička čuka Kopaonik 1384 43⁰23,472‘ 20⁰51,632‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
62 Krkina čuka Kopaonik 1383 43⁰06,830‘ 21⁰04,189‘ 581 3 Kuršumlija Kop. Ibar
63 Veliki Čir Kopaonik 1369 43⁰11,109‘ 20⁰54,291‘ 580 4 novi pazar Kop. Ibar
64 Ogledna Kopaonik 1359 43⁰18,319‘ 20⁰56,370‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
65 Madljika Kopaonik 1318 43⁰08,137‘ 21⁰05,640‘ 581 3 Kuršumlija Ko g.S-K
66 Jastrebac Kopaonik 1313 43⁰17,593‘ 20⁰53,723‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
67 Sokolica Kopaonik 1276 43⁰11,196‘ 20⁰51,525‘ 580 4 novi pazar Ko g.S-K
68 Oštra čuka Kopaonik 1262 43⁰12,940‘ 20⁰59,306‘ 580 4 novi pazar Kop. Ibar
69 Ćelavica Kopaonik 1257 43⁰13,348‘ 20⁰58,334‘ 580 4 novi pazar Kop. Ibar
70 Oglavlje Kopaonik 1169 43⁰16,648‘ 20⁰56,122‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
71 Jerik Kopaonik 1048 43⁰12,791‘ 20⁰44,432‘ 580 3 novi pazar Kop. Ibar
72 Gradište Kopaonik 951 43⁰23,692‘ 20⁰57,801‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
73 Nerađe Kopaonik Osredci 1350 43⁰26,061‘ 20⁰54,574‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
74 Kamile Kopaonik Osredci 1256 43⁰25,271‘ 20⁰54,688‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
75 Čuka Kopaonik Osredci 1079 43⁰25,879‘ 20⁰55,627‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
76 Karaula Kopaonik Pogrebina 1293 43⁰22,548‘ 20⁰42,753‘ 580 1 novi pazar Kop. Ibar
77 Jarebice Kopaonik Pogrebina 1235 43⁰23,071‘ 20⁰43,329‘ 580 1 novi pazar Kop. Ibar
78 Ozren Ozren 956 43⁰37,950‘ 20⁰39,487‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
79 Karaula Ozren 904 43⁰38,398‘ 20⁰38,017‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
80 Mali Ozren Ozren 773 43⁰37,388‘ 20⁰40,185‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
81 Crni vrh Ravna planina 1542 43⁰31,352‘ 20⁰47,047‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
82 Obla glava Ravna planina 1210 43⁰32,819‘ 20⁰46,987‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
83 Veliki krst Ravna planina 1070 43⁰30,959‘ 20⁰49,108‘ 530 4 Kraljevo Kop. Ibar
84 Usovica Stolovi 1375 43⁰36,549‘ 20⁰36,990‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
85 Čiker Stolovi 1324 43⁰37,284‘ 20⁰36,885‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
86 Ravni sto Stolovi 997 43⁰35,756‘ 20⁰39,567‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
87 Čukar Stolovi 984 43⁰34,462‘ 20⁰40,531‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
88 Oštra glava Stolovi 953 43⁰35,265‘ 20⁰38,412‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
89 Orlovac Stolovi 937 43⁰35,885‘ 20⁰40,684‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
90 Kozarevo brdo Stolovi 838 43⁰37,636‘ 20⁰34,083‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
91 Lipar Stolovi 835 43⁰39,120‘ 20⁰38,146‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
92 Oštra glavica Stolovi 728 43⁰39,678‘ 20⁰37,356‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
93 Veliki čukar Stolovi 696 43⁰36,152‘ 20⁰41,568‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
94 Kavgalija Studena planina 1355 43⁰31,524‘ 20⁰41,108‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
95 Karaula Studena planina 1339 43⁰31,091‘ 20⁰40,993‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
96 Igrište Studena planina 1303 43⁰31,078‘ 20⁰40,334‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
97 Zli čukar Studena planina 1245 43⁰32,004‘ 20⁰42,243‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
98 Planinički čukar Studena planina 1243 43⁰31,575‘ 20⁰43,709‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
99 Velika livada Studena planina 1235 43⁰32,049‘ 20⁰44,133‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
100 Kućišta Studena planina 1184 43⁰31,157‘ 20⁰43,224‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
101 Cvetalica Studena planina 1055 43⁰32,808‘ 20⁰39,618‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
102 Visoka Studena planina 984 43⁰33,641‘ 20⁰39,190‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
103 Orlovac Studena planina 840 43⁰31,977‘ 20⁰38,226‘ 530 3 Kraljevo Kop. Ibar
104 Bandera Žaračka pl. 1051 43⁰28,916‘ 20⁰40,156‘ 580 1 novi pazar Kop. Ibar
105 Željin Željin 1784 43⁰28,709‘ 20⁰48,624‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
106   Željin 1641 43⁰28,385‘ 20⁰47,916‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
107 Kavanj Željin 1634 43⁰26,996‘ 20⁰48,081‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
108 Javorski vrh Željin 1558 43⁰28,604‘ 20⁰47,065‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
109 Oglavlje Željin 1557 43⁰27,804‘ 20⁰48,145‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
110 Čiker Željin 1547 43⁰27,090‘ 20⁰49,593‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
111 Stražište Željin 1272 43⁰28,003‘ 20⁰51,500‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
112 Orlovac Željin 1229 43⁰27,969‘ 20⁰53,059‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
113 Prokleta čuka Željin 1214 43⁰29,079‘ 20⁰51,970‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
114 Veliko brdo Željin 1213 43⁰28,659‘ 20⁰51,257‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
115 Plansko brdo Željin 1178 43⁰27,748‘ 20⁰44,464‘ 580 1 novi pazar Kop. Ibar
116 Vlah Željin 1120 43⁰26,668‘ 20⁰44,144‘ 580 1 novi pazar Kop. Ibar
117 Velike livade Željin 1111 43⁰26,334‘ 20⁰43,169‘ 580 1 novi pazar Kop. Ibar
118 Vranja stena Željin 1097 43⁰29,138‘ 20⁰52,929‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
119 Banjska stena Vituš (Jošanička banja) 1288 43⁰24,581‘ 20⁰47,064‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
120 Blatuša Župa (Grčak) 744 43⁰28,121‘ 20⁰57,043‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar
121 Boturićko brdo Župa (Grčak) 726 43⁰27,979‘ 20⁰58,281‘ 580 2 Novi Pazar Kop. Ibar