Tagged: Subotica

November 1, Mindenszentek. Emlékezzünk…

Székely Tibor, szabadkai író, világutazó, eszperantista, hegymászó sírjánál. Utazásai során kétszer mászta meg a 6962 méter Aconcaguát, Dél Amerika legmagasabb hegycsúcsát(1944 és 1945). Mindezt első szabadkaiként, vajdaságiként. Élményeiről a Vihar...

Székely Tibor munkássága – III. Rész

Utazó, poliglóta-eszperantista, muzeológus, újságíró, útirajzíró. Megfordult 90 országban, bebarangolta az  oserdoket, a sztyeppéket, sivatagokat. Huszonöt nyelvet értett,  kilenc nyelven beszélt, írt és olvasott. Sokáig elnöke volt a  Nemzetközi Eszperantó Szövetségnek....

Székely Tibor a világutazó – II. rész

Buenos Airesben néprajzot, embertant és régészetet tanult. Megfordult a braziliai oserdokben, járt az Amazonas menti falvakban,emberevokkel is találkozott, eljutott Boliviába, átkelt a  Halál folyón /Rio das Mortes/, becsavarogta a Mato...

Székely Tibor-emlékév 1912–2012 –I. rész

Székely Tibor-emlékév 1912–2012 –I. rész Utazó, poliglóta-eszperantista, muzeológus, újságíró, útirajzíró.   Kisiskolás voltam amikor először láttam és halgattam Székely Tibort. A városháza dísztermeben tartott előadást az utazásairól. Úgy elbűvölt, hogy...

Szekelj Tibor – 100 godina širom globusa

Svet o espe­ran­ti­sti Ti­bo­ru Se­ke­lju – Obe­le­ža­va se vek od ro­đe­nja ove sve­stra­ne lič­no­sti, Su­bo­ti­ca u ma­ju or­ga­ni­zu­je struč­ni skup. Pre jed­nog ve­ka, 14. fe­bru­a­ra ro­đen je Ti­bor Se­kelj, espe­ran­ti­sta,svet­ski...