Osiguranja članova PSS

Drugi stepen osiguranja članova PSS u 2020.godini

Poštovani,

Kao  i predhodnih godina Planinarski savez je uplaćivao osiguranje za svoje članove.

Ove godine smo otišli i korak dalje a po ugledu na Slovenačko osiguranje koje je po nivoima.

Osnovno osiguranje koje ide uz članarinu i iznosi 500,00 din. obuhvata sledeće: u slučaju smrti premija je 900.000,00 din. u slučaju invaliditeta premija je 1.800.000,00 din. (u zavisnosti od stepena invaliditeta) i pokriveni  troškovi spasavanja do 400.000,00 din. maksimum.

Dodatno osiguranje koje se naknadno plaća i iznosi 1.900,00 din. i ono obuhvata sledeće: u slučaju smrti premija je 900.000,00 din. u slučaju invaliditeta premija je 1.800.000,00 din. (u zavisnosti od stepena invaliditeta) i pokriveni troškovi spasavanja do 700.000,00 din. maksimum kao i godišnju pretplatu za planinarski glasnik za uplate evidentirane do 29. febuara t.g. Dodatno osiguranje ide na ime svakog osiguranika koji tom prilikom i dobija polisu osiguranja. Sada smo na dodatno osiguranja dodali i osiguranje u putu odnosno od mesta boravka do mesta gde se izvodi sam sportski događaj.

Što se tiče školske dece do 14 godina kao i stariji od 75 godina njihovo osiguranje je pokriveno samo za troškove spasavanja.

Sva osiguranja idu preko matičnih OPO gde se i vrši uplata. Ko uplati dodatno osigutanje dobija drugačiju markicu od onih koji imaju osnovno.

Oba osiguranja važe u celom svetu i nema limita visine, a pokrivaju planinarenje, alpinizam, takmičarske disciplini PSS-a kao i visokogorstvo.

Uslov da bi se naplatilo osiguranje je sledeći: aktivnost na kojoj je nastala nesreca mora da je u kalendaru aktivnosti PSS-a ili OPO, da povređeni ima odgovarajuće obuke iz oblasti u kojoj je došlo do povređivanja, u slučaju tehničkih disciplina da je na akciji korištena adekvatna i atestirana oprema.

U slučaju da akcija nije u kalendaru a vodič želi da je organizuje mora da traži odobrenje od upravnog odbora matučnog OPO, kao što stoji u pravilniku o bezbednosti PSS-a.

Predlog komisije za bezbednost i prevenciju je da svi vodiči, alpinisti, visokogorci, tehničke discipline i pripadnici GSS-a uzmu viši stepen osiguranja i time osiguraju sebe i planinare koje vode na svoje akcije.

Kompletno obaveštenje možete pogledati ovde.

Ukoliko želite dodatno osiguranje potrebno je da popunite obrazac koji možete preuzeti ovde.

Opšte uslove za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) možete pogledati ovde.

Dopunski uslovi za osiguranje članova PSS od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) možete pogledati ovde. 

Predsednik komisije za bezbednost i preventivu

Nenad Tripković

izvod: PSS