Vojvođanska planinarska ekspedicija, u sastavu Miodrag Jovović, Milivoj Erdeljan, Karolj Calbert i Iso Planić…

…uspešno se početkom godine popela na najviši vulkan na svetu, Ohos del Salado, na granici Argentine i Čilea.

 

You may also like...