Osnovna planinarska obuka 2023

Obaveštavamo zainteresovane planinare, članove osnovnih planinarskih organizacija, da PSK “Spartak“ organizuje osnovnu planinarsku obuku po programu PSS.

Teorijski deo obuke će se održati 18.01.(sreda), 25.01. (sreda) i 26.01.(četvrtak) u klubu, a praktični deo će se organizovati 28.01.2023.na terenu u okolini Subotice.

Prijave do: 17.01.2023.

prijavni obrazac (obrazac 101) možete naći na sledećem linku: https://pss.rs/vazeci-akti-saveza/obrasci/

Prijavu poslati putem e-maila na adresu: suplaninari@gmail.com sa naslovom „osnovna planinarska obuka“.

Sva pitanja u vezi obuke možete postaviti putem e-maila kluba.

Nakon formiranja grupe obavestićemo Vas o detaljima obuke.

Podsećamo da je obaveza svakog planinara da završi osnovnu planinarsku obuku. Cilj obuke je upoznavanje sa najosnovnijim znanjima i veštinama o planinarstvu i planinarskoj organizaciji. Po završetku obuke stiče se uverenje o uspešnom završetku osnovne planinarske obuke. Uverenjem polaznik potvrđuje da je usvojio osnovna znanja koja čine osnovu za bezbedno i odgovorno učestvovanje u planinarskim aktivnostima i polazište je za naredne nivoe obuka.

Uplatom članarine za tekuću godinu svaki planinar stiče pravo na osnovno osiguranje koje može da se aktivira uz dokaz o završenoj osnovnoj planinarskoj obuci (Isključene su obaveze osiguravača ako članovi PSS-a nemaju minimum osnovnu planinarsku obuku).

Obuku mogu pohađati članovi osnovnih planinarskih organizacija koji imaju regulisanu članarinu za 2023.godinu.

Cena obuke iznosi 500,00 dinara. Uplata se vrši na račun kluba sa naznakom: osnovna planinarska obuka.

Na sajtu PSS se nalazi Pravilnik o planu i programu izvođenja osnovne planinarske obuke (https://pss.rs/vazeci-akti-saveza/pravilnici/)

Svrha obuke je osposobljavanje polaznika za bezbedno i odgovorno učestvovanje u planinarskim aktivnostima. Program obuke je podeljen u 11 tematskih celina, koje obrađujemo kroz 16 časova nastave (11 časova teorijske nastave i 5 časove praktične obuke). Teorijski deo obuke se realizuje putem predavanja sportskih planinarskih vodiča, a praktični deo kroz organizovanu pešačku akciju Subotičkom peščarom. Obuku završavamo proverom znanja (test i provera praktičnog znanja). Nakon uspešno završene obuke stiče se Uverenje o završenoj osnovnoj planinarskoj obuci koje izdaje PSS.

Kroz obuku vas vodi nastavni tim kluba:

Iso Planić – instruktor planinarstva

Andrea Štraka – sportski planinarski vodič IIb kat.

Aleksandar Planić – sportski planinarski vodič III kat.

U ime nastavnog tima želim svima uspešan rad!

You may also like...