IZVEŠTAJ SA AKCIJE: Đeravica 2656m, Prokletije, Kosovo, 10.-12.06.2022

Između 10.- 12.06.2022.  realizovan je uspon na vrh Đeravica 2656 mnv. Akcija je peta aktivnost u seriji akcija pod nazivom “exYu8Summit”.
5 planinara PSK “Spartak” su uspešno završili uspon na najviši vrh Kosova i Metohije.
Kišovito i maglovito vreme nije sprečilo planinare, da uz prijatelje iz SHBA”Gjeravica Peje 1928″ krenu ka popularnom vrhu Prokletija. Uspon je završen uspehom svih članova. Staza dužine 8km sa visinskom razlikom od 800 m je savladana za 5 sati.

Akciju organizovao i vodio: Calbert Karolj.  Hvala lokalnom planinarskom klubu na pomoći.

You may also like...