Foto Konkurs 45.Palićkih susreta planinara

Deo Palićkih susreta je bila izložba fotografija pod imenom „Čovek i priroda“. Žiri u sastavu Ljiljana Vlaović, Emina Ostrogonac i Veljko Štricki proglasio je najbolju fotografiju autora Alfreda Abrahama „Kapela na planini Kazbeg“. Drugo mesto je osvojila fotografija „Plavi beskraj“ autora Međeši Hajbel Aniko i treće mesto „Kamena gora“ autora Antonije Bašić. Pehar za prvo mesto je bio sa slikom rascvetale šafranjike, za drugo mesto je bio buket šafranjika i treće mesto je bila šafranjika – pupoljak. ( Šafranjika je zaštićeni cvet koji raste u Subotičkoj peščari). Na FotoKonkursu su učestovali : Đorđe Radulović, Milorad Balać,Bašić Antonija,Abraham Norbert,Nikola Lacko,Hedvig Šoš,Adrian Matatić, Zoran Vukmanov, Međeši Hajbel Aniko i Alfred Abraham.

A képen a következők lehetnek: égbolt, túra/szabadtéri és természetFotografija “Kapela na planini Kazbeg” je dobila prvu nagradu na 45. Palićkim susretima i pehar sa rascvetalom šafranjikom. Autor je Alfred Abraham

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, felhő, hegy, égbolt, túra/szabadtéri és természet

Fotografija “Plavi beskraj” autora Međeši Hajbel Aniko je osvojila drugu nagradu-pehar sa buketom šafranjika

A képen a következők lehetnek: fa, égbolt, növény, fű, túra/szabadtéri és természet

“Kamena gora” je fotografija koja je dobila nagradu za treće mesto i pehar sa šafranjika-pupoljkom. Autor je Antonija Bašić.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

A képen a következők lehetnek: 2 ember, ülő emberek és belső térŽiri voli svoj posao

A képen a következők lehetnek: 1 személy, ülés, asztal és belső tér

Predsednik Calbert Karoly potpisuje odluke žirija

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , mosolygó emberek, álló emberek

Članovi žirija:Emona Ostrogonac i Ljiljana Vlaović sa drugonagrađenim autorom Međeši Hajbel Aniko.

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , mosolygó emberek, álló emberek

Članovi žirija Ljiljana Vlaović i Emina Ostrogonac su imale čast da se fotografišu sa našim proslavljenim alpinistom Alfredom Abrahamom. On je za najbolju fotografiju 45. Palićkih susreta dobiо pehar sa rascvetalom šafranjikom.

A képen a következők lehetnek: 2 ember, álló emberek

Žiri vredno radi

A képen a következők lehetnek: 2 ember, , mosolygó emberek, belső tér

 

 

You may also like...