7. etapa Fruskogorskoj transverzalu

Nas 20 sa najmlađim učesnikom Davidom od tri godine po veoma toplom i sparnom danu ispešačila VII etapu FT u dužini od 20km od 24-28 KT

 

You may also like...