Uživanje u prirodi, rekreacija i druženje najčešći su motivi zbog kojih Subotičani počinju da se bave planinarenjem.

Malo je poznato da čak 70% celokupne pitke vode na zemlji stiže sa planina. Planine su dom za čak 25 posto biljnih i životinjskih vrsta, ali i svakom desetom stanovniku planete.

Planinarenje je odlična prilika da se deca edukuju o ulozi koju planine igraju u podršci milijardama ljudi – tako što obezbeđuju čistu pijaću vodu, čistu energiju, hranu i rekreaciju.

Zašto je, po mišljenju našeg sagovornika, dobro biti planinar:

Planinarenje je zdravo –  Planinarenje je pre svega zdrav sport. Duge šetnje i boravak u prirodi blagotvorno utiču na telo i duh, zdrave su za srce, aktiviraju mišiće i oslobađaju od stresa, što je posebno važno danas kada sve više boravimo u zatvorenom prostoru i ne krećemo se mnogo.

Planinarenje nas upoznaje sa novim predelima – Mnogi planinarenje doživljavaju kao jedan vid turizma, koji je uz to vrlo zanimljiv, jer omogućava da na drugačiji način doživimo predele koje obilazimo.

Planinarenje nas uči kako da živimo sa prirodom – Kroz planinarenje se uče različite veštine, življenje u prirodi i sa prirodom.  

Planinarenje nas uči solidarnosti – Planinarenje jeste prilika za druženje i upoznavanje, ali nas uči i da pomažemo jedni drugima

Zanimljivo je i to da pored svega planinarenje povećava kretivnost. Istraživanja su pokazala da provođenje vremena na otvorenom povećava raspon pažnje i veštinu kreativnog rešavanja problema za čak 50 posto.

Izvor: PRESSEK