U Novom Sadu u subotu, 16. marta 2019. godine održana je redovna godišnja Skupština Planinarskog saveza Vojvodine…

…Posle redovnih izveštaja i planpova rada Upravnog odbora PSV i Komisija, najaktivnijim članicama i njihovim članovima dodeljene su godišnje nagrade, priznanja, diplome, pohvalnice i plaketa za postignute sportske rezultate i društveni rad.

NAJAKTIVNIJE DRUŠTVO/KLUB U 2018. godini
1.mesto: PSK “Spartak” Subotica

NAJAKTIVNIJA PLANINARKA – seniorke
3.mesto Klaudia Sarvaš PSK “Spartak”, Subotica

NAJAKTIVNIJI PLANINARI – seniori
1.mesto Abraham Alfred PSK “Spartak”, Subotica

NAJBOLJE RANGIRANI ALPINISTI U 2018.
1 Milan Tomić sap ASSU / SPK „Spartak“ Subotica 701,28 bodova
2 Sara Pirnat map ASSU / SPK „Spartak“ Subotica 393,22 bodova

NAJBOLJE RANGIRANI ALPINISTI – KLUB/DRUŠTVO
1.mesto PSK “Spartak”, Subotica 2015.62 bodova

NAJBOLJE RANGIRANI SPORTSKI PENJAČI U 2018.
Žene
1. Nora Bognar PSK “Spartak”, Subotica 1745
2. Maja Fabri PSK “Spartak”, Subotica 1375
3. Stela Latoš PSK “Spartak”, Subotica 665
Muškarci
1. Danijel Čizmadija PSK “Spartak”, Subotica 1365
2. Milan Petrić PSK “Spartak”, Subotica 1138
3. Sergej Žeželj PSK “Spartak”, Subotica 910

VOJVOĐANI SU SE 2018. POPELI NA SLEDEĆE VRHOVE VIŠE OD 4000 m:
Damavand 5671 m (Iran)
1. 25.8.2018. Stevan Vidaković PK “Spartak”, Subotica
2. 25.8.2018. Nikola Lacko PK “Spartak”, Subotica

ALPI – Grand Paradizo 4061 m (Italija)
1. 12.9.2018. Karolj Calbert PK “Spartak”, Subotica
2. 12.9.2018. Stevan Vidaković PK “Spartak”, Subotica
3. 12.9.2018. Klaudia Sarvaš PK “Spartak”, Subotica
4. 12.9.2018. Alfred Abraham PK “Spartak”, Subotica
5. 12.9.2018. Norbert Abraham PK “Spartak”, Subotica
6. 12.9.2018. Henrik Buš PK “Spartak”, Subotica

VISOKE TURE – Grosglokner 3798 m (Austrija)
1. 4.8.2018. Karolj Calbert PK “Spartak”, Subotica
2. 4.8.2018. Sara Pirnat PK “Spartak”, Subotica
3. 4.8.2018. Andrijana Berisavljević PK “Spartak”, Subotica
4. 4.8.2018. Nedeljko Tomanović PK “Spartak”, Subotica

Broj uspona na vrhove preko 4000 m po društvima/klubovima
preko 4000 m
2. PSK “Spartak”, Subotica – 8

http://planinari.org.rs/najaktivniji/
#pssvojvodine #najplaninar #granparadizo #pskspartak #welovevojvodina

A képen a következők lehetnek: 11 ember, , mosolygó emberek, álló emberek és belső tér

A képen a következők lehetnek: 18 ember, , mosolygó emberek, álló emberek, cipők és belső tér

A képen a következők lehetnek: 2 ember, álló emberek, cipők és belső tér 

A képen a következők lehetnek: 2 ember, , mosolygó emberek, álló emberek és cipők

A képen a következők lehetnek: 2 ember, , mosolygó emberek, álló emberek, cipők és belső tér

A képen a következők lehetnek: 2 ember, , mosolygó emberek, álló emberek és cipők

A képen a következők lehetnek: 2 ember, álló emberek, cipők és belső tér

A képen a következők lehetnek: 2 ember, álló emberek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...