Kelebija Dascanska suma jezero Majdan 19 1 2013

Ivan Sokolović je bio vodič na današnjoj akciji planinara PK”Spartak” iz Subotice. Dužina staze je bila 19,5 kilometara.

 

You may also like...