IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTI: Gradska smotra i takmičenje u pružanju prve pomoći i realističkom prikazu povreda, subota 13.04.2024

Na jednom od poligona rezervisanog za PSK Spartak Subotica u okviru Gradskog takmičenja ekipa u pružanju prve pomoći koje je održano u Subotici 13. aprila 2024. godine, a čiji je organizator Gradska organizacija Crvenog krsta Subotica, takmičari su mogli da se upoznaju sa nekim tehnikama pružanja prve pomoći u planinskim uslovima.

Mladi sportski penjači PSK „Spartak” Subotica, sa rukovodicem Andrašom Bognar i predsednikom kluba Andreom Štraka su, u okviru ovog takmičenja, učesnicima uz razgovor o pružanju pomoći u ekstremnim uslovima na planinama demonstrirali improvizovano nosilo od užeta i pružili su im mogućnost da isprobaju sportsko penjanje na mobilnoj veštačkoj steni.

 

 

 

You may also like...