NAJAVA AKCIJE: JEGRIČKA „STAZAMA BRANKA SRNIĆA 2024“ -Sirig, nedelja 21.04.2024

Plan akcije:
21.04.2024. (Nedelja)
9:00 – Okupljanje u
česnika na placu PSK Siriga na izlazu iz Siriga ka Srbobranu..
10:00 – Polazak na peša
čenje.
13:00 – Takmi
čenje u tradicionalnim planinarskim igrama (povlačenje konopca, trka skakanja u džaku i druge)
15:00 – Ru
čak.
16:00 – Dodela zahvalnica i priznanja.


Staze:
1. staza ( 15km ) – Start sa planinarskog placa, nizvodno desnom obalom Jegričke, preko mosta na malom kanalu pa do salaša Mali Kojot. Potom se nastavlja obalom Jegričke pa preko mosta na levu obalu, dalje se ide uzvodno pored Hevirovog salaša i nazad do planinarskog placa.
2. staza ( 8km ) – Start sa planinarskog placa, uzvodno desnom obalom Jegri
čke 4km gde se čamcima prelazi na desnu obalu, potom nizvodno nazad do planinarskog placa.


Napomene:
– Potrebna je adekvatna obu
ća i odeća u zavisnosti od vremenskih uslova. (zaštita od kiše, vetra ili sunca).
– Obezbe
đen je ručak, planinarski pasulj (mrsni i posni), po ceni od 300 dinara za odrasle i 200 dinara za decu. Poneti porciju (posudu i kašiku).
– Poneti dovoljnu koli
čina vode i hrane do ručka.

 

Plan odlaska:

Idemo sopstvenim prevozom. Okupljanje ispred prostorija kluba u 8:00h. Prijave do 18.04.2024. Broj mogućih prijavljenih zavisi od broja vozača. Za sada imamo dva vozača – automobila. Prijave kod vođe grupe Jovice Marcikića na telefon 064 314 7224.

You may also like...