Rtanj (1565mnv) je planina koja se nalazi u istočnoj Srbiji, oko 200 km jugoistočno od Beograda, nadomak Boljevca.

Pripada Karpatskim planinama, a najviši vrh Šiljak (1565 m) predstavlja prirodni fenomen kraškog reljefa. Specifičan raspored stena kraškog reljefa nije uticao samo na biljni pokrivač, na vode i izvore Rtnja, već i na njegov oblik. Pa ako pogledamo na Rtanja sa severa ili juga, on nam se ukazuje kao dugačak greben u obliku trapeza, dok je dole širok i masivan, gore se sužava u uzani ivičasti zid.

Geografske karakteristike
Rtanj spada u karpatsko-balkanske planine, naglo se diže iz ravnice i završava skoro pravilnom kupom, pa mnogi veruju da je i Rtanj piramida slična onima u susednoj Bosni. Rtanj je u podnožju uglavnom sastavljen od peščara i stena, a u višim delovima od krečnjaka. Sa južne strane padovi su blagi i prema podnožju se prostire visoravan koja se lagano spušta ka Soko Banji. Na severnoj strani Rtanj je izrazito odsečen sa oštrim grebenom pri vrhu. Na istočnom kraju grebena, uzdiže se glavni vrh Šiljak. Severna strana planine prekrivena je šumama i pašnjacima, obrasla autohtonim biljnim vrstama i obiluje izvorima pitke vode. U Ovom delu se nalazi i lovište koje se prostire na 6368 ha. Najčešća lovna divljač su srne i divlje svinje.

Geomorfologija
Kako je Rtanj planina raznovrsnog geološkog sastava, na njoj se javljaju brojna odronjenja i oko njega vlada geološki haos, jer su se u sklopu karpatsko-balkanskih planina tu srela četiri sistema, četiri različita geološka perioda i međusobno uplela svoje stene. Na severu je duboka potolina Crne reke, izrazito eruptivna stena puna andezita, koja se meša u grebene samog Rtnja. Preko nje se premiču krečnjačke površi poslednjih ogranaka Južnih Karpata. U pojasu od 700 do 950 m nadmorske visine, koncentrisan je uzak pojas dolomita. U Pomoravlju je puno venaca rodopske mase, škriljastih i filitskih stena, najstarijih na našem poluostrvu. A sam Rtanj i njemu najbliže planine, ogranci su daleko mlađeg Balkana.

U ovom planinskom sistemu Srbije, Rtanj je izdvojeni planinski masiv koji ima prostranu osnovu, orijentisanu stranama sveta. Jedna stranica je okrenuta ka jugu, dok su druge dve u položaju severozapad i severoistok. Iz ovakvog položaja u sklopu karpatsko-balkanskih planina proizašao je i sastav Rtnja (kojni je u donjim partijama sav od peščara i filitskih stena, dok su mu viši delovi od ljutog krečnjaka, nagriženog vremenom i atmosferskim talozima. Krečnjaćke stene na Rtnju su toliko jak, da su dobile naziv najizrazitiji karst cele Istočne Srbije. Ovakav sastav stena i nagib slojeva odredili su i karakter Rtnja.

severna strana je strma, u gornjem karstnom delu puna litica i odseka
južna strana, prema sokobanjskoj kotlini, je mnogo blaže.
istočna strana je sa grebenom, iz koga se izdiže glavni oštar vrh, prava piramida od krečnjaka i litica, koja se ruši u dubinu, na sever i istok.
Dominantni vrhovi planine Rtanj, kao stepenasta-planinska formu, su:

Šiljak, kao centralna piramida,
Kusak, kao obli kupasti završetak zaobljenog grebena
Vrh Baba, kao elipsoidna, Pozicija ovih vrhova formira sa još jednom tačkom jednakostranični trougao, učijem centru je Šiljak, pod kojim se nalazi
trostrana piramida sa istom orijentisanošću stranama sveta, kao i njegova trouglasta osnova. Ivice ove trostrane piramide, sa svojim odnosom uglova i stranicama, ovu planinu svrstale u kategoriju sedam svetskih čuda, kao remek delo prirode.

Severoistočno na oko 30 m od najvišeg vrha Rtnja (1.565m), nalazi se plitka „Jama na Šiljku”, koja se pruža pravcem

zapad—istok, u dužini od 7 km. Dubin jame je 9 m. Odozgo je zatvorena klastičnim naslagama, drobinom i manjim krečnjačkim blokovima.

 

Ako krenete iz Sokobanje do planine Rtanj, najlakše može da se dođe ako krenete putem za selo Trgovište pa se na prvoj velikoj raskrsnici uputite za selo Mužinac. Na ulazu u selo imate putokaz,  sa leve strane puta, koji vas vodi do staze za uspon na Rtanj. Putničkim autom može da se dođe bez ikakavih problema do početka uspona.

Staza za penjanje je vidno obeležena, a u toku turističke sezone pre ili posle uspona, možete da se okrepite hladnim napicima ili da jedete domaće specijalitete, u objektu koji se nalazi na početku uspona. Do vrha Rtnja možete da se popnete i sa nikolinačke i boljevačke strane, preko sela Vrmdže, ali penjanje preko Mužinca je najjednostavnije.

Krivudav serpentinast put, kojim može da se ide motorom pa i dobrim terenskim vozilom, vodi vas do najvišljeg vrha visine 1565 metara, koji se zove „Šiljak“. Sa Šiljka se pruža prekrasan pogled. Vidi se Avala na severu, vidi se Deli Jovan, Stol,Veliki Krš, na jugo-istoku Stara i Suva planina, a na jugu kada je baš dobra vidljivost, vidi se i Šar-Planina. Takođe se vide i neki gradovi Kruševac i sl.

Rtanj tzv. Mistična planina, vidi se skoro sa svih strana, sa Avalskog tornja sa vrhova svih šumadijskih planina, kada je dobra vidljivost, vidi se sa Kopaonika vrh Šiljak,kako prkosi okolini. Teško je opisati sve osobine Rtnja. Kao da je birao položaj gde će da se smesti. Na karti se jasno vidi jedan četvorougaonok: sa zapada Velika i Južna Morava, sa juga Nišava i železnižka pruga Niš-Pirot, sa istoka greben Stare planine dodiruje Vršku Čuku, a ispod protiče Timok, sa severa Crna Reka i klisura Čestobrodica.

Rtanj je dole širok, a pri vrhu se sužava i čini uzani greben i ivičasti zid, a na istočnom kraju grebena uzdiže se glavni vrh-Šiljak. Skoro je geometrijski  idealna piramida, a to povećava njegovu mističnost. Dok je dole pri dnu peštar i sedimentne stene, gore pri  vrhu je krečnjak i zato je bez izvora. Sva voda se sliva u podnožje i izbija u vidu jakih vrela. Sa severne strane je šumovit, ima četinara i listopadnog drveća.Sa južne je u podnožju šumovit, pa prelazi u žbunasto rastinje i pri vrhu je pun trave poznate kao nepeta rtanjesis endemična i reliktna vrsta. Rtanj je mnogo poznatiji po Satureja montani, a to je Rtanjski čaj. Koristi se kao afrodizijak, za plućne bolesti, lečenje prehlada i sl.

Planina Rtanj

 

Virtuelne panorame sa Rtnja

Svakog sedmog jula organizuje se Sveti Jovan Biljober gde se sakuplaju mnogi ljudi, berači i turisti da obeleže praznik. Uz muziku i roštilj, a i edukativnim predavanjima o bilju, dan protekne veselo u druženju.

Rtanj posećuju zaljubljenici prirode, avanturisti i planinari. Penju se u svim godišnjim dobima. U toku penjanja, mogu će je da se do vrha promeni nekoliko godišnjih doba. Na uspon treba krenuti opremljen, sa prikladnom garderobom, u zavisnosti od godišnjeg doba i treba biti vrlo obazriv. Opasno je penjati se po grmljavini, vrh Rtnja je često izložen udarima groma, a to se može videti po brazdama  na zemli pri samom vrhu Rtnja. Na vrhu je crkvica, kako je meštani zovu, a ustvari to je spomen obeležje vlasniku rudnika Rtanj. Jevrein Julius Ming je izvršio samoubistvo i njegova supruga Greta podiže crkvicu koja je osvećena 1936 godine.
 

Google mapa

Dođite na planinu Rtanj. O njoj kruže neverovatne priče, planina spasenja, planina vanzemaljaca generator energije, mesto koje posećuju čudna bića. Proverite možda i vi doživite nešto od ovog, a najverovatnije što može da vam se desi, a to je susret sa nekom od divljih životinja, ali ne bojte se vi ste na planini spasenja.

izvod: wikipedia i soko-banja.org

You may also like...