Preporuka Kriznog štaba organizatorima sportskih takmičenja

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID- 19 na 39. sednici održanoj 11.avgusta 2020. doneo je sledeći

ZAKLJUČAK:

You may also like...