NAJAVA AKCIJE: Fruškogorski maraton 18.09.2021.

PSK „Spartak“ u saradnji sa  Gradskim savezom “Sport za sve” organizuje odlazak na 44. Fruškogorski maraton. Ove godine pešačimo pripravničkom stazom „zapad-zapad“ sa startom i ciljem na Letenci (KT14)

18. 09. 2021 (subota)

Okupljanje učesnika je od 9:45 časova ispred železničke stanice, a polazak je u 10:00 časova.
Otvaranje staze je u 13:00 časova.
Ukupna dužina staze je 19,6 km, a visinska razlika iznosi 719 m.
Povratak za Suboticu je nakon pristizanja svih učesnika sa staze, između 19:00 i 20:00 časova.

Prijave se primaju do 16.09.2021.

Troškovi prevoza i kotizacije iznose 1300,00 dinara i potrebno ih je uplatiti na poslovni račun kluba.

Instrukcije za uplatu kotizacije na račun kluba putem naloga za uplatu su sledeće:

UPLATILAC: Vaše ime i prezime, mesto boravka, ulica i broj
SVRHA UPLATE: Kotizacija za akciju Fruškogorski maraton
PRIMALAC: PSK “Spartak” Subotica, Bose Milićevića bb.
IZNOS: 1300,00
RAČUN PRIMAOCA: 160-926832-85
MODEL I POZIV NA BROJ: ove rubrike se ne popunjavaju (ostaju prazne)

Pogledajte primer popunjavanja naloga za uplatu.

Prijave i informacije:
Andrea Štraka 065 4335635
Paula Štraka 069 2007217

Detalje možete naći na stranici: https://www.fruskogorski-maraton.com/pripravnicki-zapad-zapad-maraton/


You may also like...