NAJAVA AKCIJA: Redovna Šetnja zdravlja, subota 26.06.2021

U  23.06.2021 organizovaće se akcija Redovna Šetnja zdravlja subotom..

Autobus br.3 polazi u 8,30 od Bajskog puta, šetnja počinje po dolasku autobusa do okretnice Makova sedmica, oko  9,00h. Pešačanje od okretnice Makova sedmica-Šištak i nazad, staza je kružna dužine oko 9 km.

Akciju vodi: Đorđe Radulović

Molimo sve učesnike da se pridržavaju mera koje su na snazi, da poštuju uputstva vodiča i da se ponašaju u skladu sa pravilima kretanja u zaštićenim područjima.

 

You may also like...