Drugi stepen osiguranja članova PSS u 2020.godini

Poštovani,

Kao  i predhodnih godina Planinarski savez je uplaćivao osiguranje za svoje članove.

Ove godine smo otišli i korak dalje a po ugledu na Slovenačko osiguranje koje je po nivoima.

Osnovno osiguranje koje ide uz članarinu i iznosi 500din obuhvata sledeće: u slučaju smrti premija je 900000din, u slučaju invaliditeta premija je 1800000din ( u zavisnosti od stepena invaliditeta) i pokriveni  troškovi spasavanja do 400000din maksimum.

Dodatno osiguranje koje se naknadno plaća i iznosi 1900din i ono obuhvata sledeće: u slučaju smrti premija je 900000din, u slučaju invaliditeta premija je 1800000din ( u zavisnosti od stepena invaliditeta) i pokriveni troškovi spasavanja do 700000din maksimum kao i godišnju pretplatu za planinarski glasnik. Dodatno osiguranje ide na ime svakog osiguranika koji tom prilikom i dobija polisu osiguranja. Sada smo na dodatno osiguranja dodali i osiguranje u putu odnosno od mesta boravka do mesta gde se izvodi sam sportski događaj.

Što se tiče školske dece do 14 god kao i stariji od 75 god njihovo osiguranje je pokriveno samo za troškove spasavanja.

Sva osiguranja idu preko matičnih OPO gde se i vrši uplata. Ko uplati dodatno osigutanje dobija drugačiju markicu od onih koji imaju osnovno.

Oba osiguranja važe u celom svetu i nema limita visine, a pokrivaju planinarenje, alpinizam, takmičarske disciplini PSS-a kao i visokogorstvo.

Uslov da bi se naplatilo osiguranje je sledeći: aktivnost na kojoj je nastala nesreca mora da je u kalendaru aktivnosti PSS-a ili OPO, da povređeni ima odgovarajuće obuke iz oblasti u kojoj je došlo do povređivanja, u slučaju tehničkih disciplina da je na akciji koruštena adekvatna i atestirana oprema.

U slučaju da akcija nije u kalendaru a vodič želi da je organizuje mora da traži odobrenje od upravnog odbora matičnog OPO, kao što stoji u pravilniku o bezbednosti PSS-a.

Predlog komisije za bezbednost i prevenciju je da svi vodiči, alpinisti,visokogorci, tehničke discipline i pripadnici GSS-a uzmu viši stepen osiguranja i time osiguraju sebe i planinare koje vode na svoje akcije.

Kompletno obaveštenje možete pogledati ovde.

Ukoliko želite dodatno osiguranje potrebno je da popunite obrazac koji možete preuzeti ovde.

Predsednik komisije za bezbednost i preventivu

Nenad Tripkovic

You may also like...