IZVEŠTAJ SA AKCIJE: Redovna Šetnja zdravlja, subota 06.03.2021

U subotu 06.03. članovi sekcije Šetnja zdravlja pešačili su na dve lokacije.

Đorđe Radulović je planinare Spartaka poveo na Frušku goru. Pešačili su stazom dužine 11 km, od Vrdnika do Zmajevca i nazad. Na akciji je učestvovalo 29 planinara.

Marko Marjanušić je vodio planinare i građane na pešačenje u reonu Palićkog jezera. 25 učesnika se okupilo kod Pionira odakle su krenuli ka Bunariću, zatim ka 2. i 3.sektoru jezera. Prepešačili su 15 km u veselom raspoloženju.

Hvala vodičima i učesnicima!

Vaš PSK Spartak

You may also like...