IZVEŠTAJ SA AKCIJE: Alpinisti u Gornjačkoj klisuri, 13.-15.05.2022

Od 13. do 15.05. alpinisti PSK”Spartak” su boravili u Gornjačkoj klisuri gde su penjali smerove u suvoj steni.
Maja Fabri i Sara Pirnat su ispenjale smerove:
Mijurko (VII-, 90m),
Katanko (VII, 110m) i
Iskušenika Dušana (VI+, 120m)

You may also like...