Zaustavimo seču šume u Nacionalnom parku Fruška gora

FB_IMG_15532557008911.jpgOvom peticijom izražavamo stav da se odmah prestane sa nekontrolisanom i neselektivnom sečom šuma koje nisu u funkciji očuvanja i podmlađivanja šuma Fruške gore, već su samo i isključivo u funkciji finansijskog poslovanja Javnog preduzeća Nacionalni park Fruška gora.

Pozivamo nadležno Ministarstvo za zaštitu životne sredine da preduzme zakonske obaveze kontrole rada Javnog preduzeća Nacionalni park Fruška gora i hitno zaustavi  dalje uništavanje šuma i ekosistema na Fruškoj gori.  

Ovakva seča traje neuobičajeno dugo, nekoliko godina unazad vrlo intenzivno  i ni po obimu ni po vrsti radova ne spada u aktivnosti koje se izvode u okviru redovnog stručnog održavanja, sređjivanja i održivog korišćenja šumskog područja.

Na delu je već nekoliko godina unazad seča suma koja je isključivo u funkciju finasijskog poslovanja Javnog preduzeća  Nacionalni park Fruška gora, što je nedopustivo samo po sebi i u suprotnosti sa njegovom osnovnom delatnošću.

Po rečima stručnjaka,  umesto da se rade “oplodne seče”, selektovanom sečom stabala, dok mladice ne narastu, posebno hrasta kitnjaka, koji je autohtona vrsta Fruške gore, hrasta lužnjaka, bukve i drugih vrsta drveta, a završna seče  tek kada se kompleks na toj površini podmladi, masovno se radi tehnička seča koja je isključivo u funkciji prodaje trupaca. O velikoj finansijskoj isplativosti hrastovih trupaca govori i Cenovnik koji kao javni dokumenat  može da se vidi na sajtu JPNPFG.

U poslednjih nekoliko godina unazad vrlo je očigledno i  golim okom vidljivo  da JP Nacionalni park Fruška gora ne vrši svoju primarnu delatnost očuvanja, obnavljanja i podmlađivanja šuma i ekosistema.

Fotografije ogoljenih površina koje  preplavljuju  javni prostor  poslednjih godina intenzivno,  više su nego  očigledni dokazi da se šume seku nekontrolisano i nestručno. Takodje, više je nego očigledno da se nakon takvih seča koje su samo i isključivo u funkciji prodaje trupaca i drvne građe, ne  rade aktivnosti  obnavljanja i nege šume, što je u suprotnosti sa zakonom utvrđjenom obavezom JP Nacionalni park Fruška gora.

JP Nacionalni park Fruška gora ima zakonom utvrđenu obavezu   da čuva prirodno dobro biodiverziteta i ekosistema, a ne da ga devastira i umanjuje njegovu prirodnu vrednost. A ovo je upravo na delu i zato je direktno odgovorna uprava JP Nacionalni park Fruška gora.

Fruška gora je usamljena ostrvska planina u Panonskoj niziji i kao takva je dragulj sa prirodnim ekostistemima visoke vrednosti, sa raznovrsnim oblicima flore i faune i kulturno istorijskim vrednostima. Nacionalnim parkom je proglašena 1960. god i pretstavlja najstariji nacionalni park u Srbiji, što govori o tome koliki nacionalni značaj ima.  Do 2013. godine bila je u nadležnosti AP Vojvodina, a potom prelazi u nadležnost Republike Srbije, Ministarstva za zaštitu životne sredine. Površina Nacionalnog parka Fruška gora je 26.672 ha, od toga državno vlasništvo je 19.308ha, a ostalo od 7.364ha  je u privatnom vlasništvu. Najveci privatni vlasnik je Srpska pravoslavna crkva  kojoj je u postupku restitucije vraćeno oko 6.000ha.  Upravljač Nacionalnim parkom je Javno preduzeće Nacionalni Park  Fruška gora. U režimu zaštite zone 1 je 3% površine , u režimu zone zaštite 2 je 67% površine , u režimu  zone 3 je  30% površine  Nacionalnog parka. Osnovna delatnost je 9104 – DELATONOST BOTANIČKIH I ZOOLOŠKIH VRTOVA I ZAŠTITA PRIRODNIH VREDNOSTI

Poslovi zaštite, upravljanja, i održivog korišćenja se sprovodi na osnovu Plana upravljanja o zaštićenim područjama na osnovu Zakona o zaštiti prirode. Njega donosi Upravni odbor JPNPFG uz saglasnst Ministarstva za zaštitu životne sredine pre svega. Aktuelni važeći Plan je za period 2011-2020. Na osnovu plana se donosi godisnji programi i planovi zaštite i očuvanja.  

Dragana Arsić – Pokret Odbranimo šume Fruške gore -PokretOŠFG    Kontaktirajte autora peticije

You may also like...