Obaveštenje o ceni i načinu uplate članarine za 2021.godinu

1. Članarina i prvi stepen osiguranja

Članovi PSK“Spartak“ koji imaju člansku karticu mogu uplatiti članarinu za 2021.godinu u iznosu od:

1200, 00 dinara za odrasle

700,00 dinara za decu i mlade do 26 godina starosti.

Članarina se uplaćuje putem uplatnice u pošti ili banci ili elektronskim putem.

Zbog vanredne situacije nismo u mogućnosti da održavamo redovne sastanke u klubu te nije moguće članarinu uplatiti putem blagajne kluba.

Uplatnicu ili nalog za prenos sredstava popuniti na sledeći način:

platilac/ nalogodavac: Vaše ime i prezime, mesto prebivališta, ulica i broj

svrha uplate / svrha doznake : članarina za 2021. godinu

primalac/poverilac: PSK Spartak, Bose Milićevića bb, Subotica

račun primaoca: 160-926832-85

poziv na broj: upišite broj planinarske kartice (članske kartice)

Nakon uplate članarine markicu za 2021 godinu možete preuzeti od sekretara kluba.

2. Informacija za nove članove

Ukoliko još nemate planinarsku karticu, kako biste postali član PSK Spartak ujedno i član Planinarskog saveza Srbije, potrebno je da popunite formular „Evidencioni list“ (možete ga preuzeti sa našeg sajta) i da ga pošaljete na e-mail: suplaninari@gmail.com i da uplatite članarinu i troškove izrade članske kartice:

1300,00 dinara za odrasle

800, 00 dinara za decu i mlade do 26 godina

Članarina se uplaćuje putem uplatnice u pošti ili banci ili elektronskim putem.

Uplatnicu ili nalog za prenos sredstava popuniti na sledeći način:

platilac/ nalogodavac: Vaše ime i prezime, mesto prebivališta, ulica i broj

svrha uplate / svrha doznake : članarina za 2021. godinu i izrada članske kartice

primalac/poverilac: PSK Spartak, Bose Milićevića bb, Subotica

račun primaoca: 160-926832-85

poziv na broj: ne morate popuniti

Nakon primanja popunjenog obrazca i uplate podaci se prosleđuju kancelariji Planinarskog saveza Srbije koja izrađuje karticu. Po primljenoj kartici naš sekretar će Vas kontaktirati kako biste preuzeli člansku karticu.

Napominjemo da posedovanjem kartice stičete pogodnosti koje nosi članstvo u PSS (povoljnije cene u pojedinim radnjama planinarske opreme, povlašćene cene za organizovane planinarske aktivnosti, povlastice pri boravku u planinarskim objektima).

3. Dodatno osiguranje

Članovi sa plaćenom članarinom za tekuću godinu poseduju osnovno osiguranje. Svaki član može da uplati dodatni iznos i da dobije dopunsko osiguranje. Više informacija o osiguranju možete pročitati na sledećem linku:

https://pss.rs/osiguranje-clanova-planinarskog-saveza-srbije-za-2021-godinu/

Članovi koji se odluče za dodatno osiguranje popunjavaju formular (koje se može preuzeti u WORD formatu ovde ili u PDF formatu ovde) i elektronski prosleđuju na mail: suplaninari@gmail.com .

Članarina za 2021. godinu i dodatno osiguranje iznosi:

3100,00 dinara za odrasle

2600,00 dinara za mlade između 15 i 26 godina.

Dodatno osiguranje se uplaćuje putem uplatnice u pošti ili banci ili elektronskim putem.

Uplatnicu ili nalog za prenos sredstava popuniti na sledeći način:

platilac/ nalogodavac: Vaše ime i prezime, mesto prebivališta, ulica i broj

svrha uplate / svrha doznake : članarina za 2021. godinu i dodatno osiguranje

primalac/poverilac: PSK Spartak, Bose Milićevića bb, Subotica

račun primaoca: 160-926832-85

poziv na broj: upišite broj planinarske kartice

Rok za prijavu za dodatno osiguranje prema gore navedenim uslovima: 25.01.2021.

Nakon primanja popunjenog obrazca i uplate podaci se prosleđuju kancelariji Planinarskog saveza Srbije koja ih obrađuje. Po primljenoj polisi naš sekretar će Vas kontaktirati kako biste je preuzeli.

You may also like...