Nocna pesacenje i ponoćna vatra u Radanovačkoj šumi

Pošli smo u 22 i 20 sa Makove sedmice. Odmarali smo kod jezera Tresetište. Ložili vatru u Radanovačkoj šumi. Pekli kobasice, slaninicu itd. Stigli smo na Palić u 5 sati. Vodič je bio predsednik planinarskog saveza Vojvodine Iso Planić. Proslavili smo 90 godina organizovanog planinarstva u Vojvodini.

 

You may also like...