Konkurs za grafičko rešenje izgleda logotipa, zastave i memoranduma PSK Spartak

Odlukom Upravnog odbora raspisuje se konkurs za grafičko rešenje izgleda logotipa, zastave i memoranduma kluba.
Tekst konkursa :

P O Z I V

na konkurs za grafičko rešenje izgleda logotipa, zastave i memoranduma PSK Spartak

Odlukom Upravnog odbora raspisuje se konkurs za grafičko rešenje izgleda logotipa, zastave i memoranduma kluba.

Planinarski sportski klub Spartak osnovan je 2002. godine u Subotici udruživanjem dva tada postojeća planinarska društva. Član je Sportskog društva Spartak Subotica, Planinarskog saveza Vojvodine, Planinarskog saveza Srbije I Sportsko penjačkog saveza Srbije.

Projektni zadatak:

  • Boje i izgled logotipa treba uskladiti sa izgledom logotipa Sportskog društva Spartak. Logotip treba da sadrži obeležja koja jasno ukazuju na planinarsku aktivnost. Jezik na logotipu je srpski, a pismo latinica. Natpis na logotipu je: Planinarski sportski klub Spartak Subotica

  • Zastava kluba mora sadržati rešenja koja su u korenspodenciji sa logotipom kluba.

  • Memorandum kluba sadrži logotip kluba i podatke koji su istovetni sa podacima na važećem memorandumu. Jezik na memorandumu je srpski, pismo latinica.

Pozivamo zainteresovane da rešenja logotipa, zastave i memoranduma dostave u elekrtonskoj formi (JPG format) dostave do 20.2.2021. na adresu: suplaninari@gmail.com

Izabrani prvoplasirani rad je potrebno dostaviti u vektorskom formatu.

Komisija će izabrati najbolje rešenje i nagraditi tri najbolja rada.

Autorima najboljih rešenja biće dodeljene sledeće nagrade:

  1. Mesto: besplatno učestvovanje na planinarskoj akciji za dve osobe u zemlji iz kalendara kluba, majica kluba i besplatna članarina u klubu za tekuću godinu

  2. Mesto: majica kluba i besplatna članarina za tekuću godinu

  3. Mesto: majica kluba

 

Calbert Karolj, predsednik

You may also like...