IZVEŠTAJ SA AKCIJE: Rudoka 2658 mnv, Šar-planina, Severna Makedonija 21.05.2022

Četvrta stanica u seriji akcija PSK Spartak pod nazivom “exYu8Summit”

Jedan dugačak, ali predivan dan sa prijateljima iz Makedonije, koji su nam bili domaćini na stazi: Novo selo – Bogovinjsko jezero — Rudoka, dužine 31km sa 1700m visinske razlike.

Zahvaljujemo Vladimiru Janevskom i Aleksandru Mitev.

Učesnici akcije: Rab Žužana, Sarvaš Klaudia, Sarvaš Imola, Stevan Vidaković, Nikola Lacko Tomislav Rac, Mirko Đerović i vodič Calbert Karolj.

You may also like...