IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTI: PREDAVANJE I OBUKA IZ PLANINARSKE ORIJENTACIJI, sreda 08.05.2024

Sekcija rad sa omladinom održala je uvodno predavanje i obuku u okviru planinarske orijentacije. Ciljna grupa peti razredi u tri osnovne škole, OŠ”Ivan Milutinović”, OŠ”Matko Vuković” i OŠ”10.Oktobar”.

Park sa igralištem u Kerskom naselju i mesnoj zajednici Novi Grad poslužili su kao poligon za snalaženje u prostoru. Deca su uspešno savladala zadatke i spremna su za nove izazove.

You may also like...